istotopos

δωρεάν φιλοξενία ιστοσελίδων , ειδήσεις

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις

Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα στο allazosyskevi

Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα στο allazosyskevi

Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για την επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών, ξεκινούν οι ενστάσεις. Στη σχετική σελίδα allazosyskevi έχουν αναρτηθεί οι περιφέρειες και από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ενεργοποιηθούν τα σχετικά λίνκ.

Βγήκαν οι πίνακες με τα αποτελέσματα για το Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή και συγκεκριμένα βγήκε η υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα.

Η υπουργική απόφαση αφορά: «Την έγκριση των πινάκων προσωρινών αποτελεσμάτων υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος allazosyskevi.gov.gr.»

Δείτε την σχετική Εγκύκλιο ΕΔΩ

Η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων είχε κλείσει από τις από τις 8 Ιουλίου, μετά από μια ολιγοήμερη παράταση που δόθηκε και μέχρι τις 11 Ιουλίου παρέμενε ανοιχτή μόνο για διορθώσεις.

Μέχρι το τελικό voucher βέβαια, μένει ακόμα δρόμος αφού πρέπει να προηγηθούν οι ενστάσεις και έπειτα να εκδοθούν οι οριστικοί πίνακες.

Εξαιρετικά μεγάλη ήταν η συμμετοχή των πολιτών στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», με συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται με πόρους από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δράση ανακύκλωσης και αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών στην ιστορία της χώρας μας. Συνολικά σε όλη την επικράτεια υποβλήθηκαν 879.026 ολοκληρωμένες αιτήσεις, από τις οποίες 149.948 κατατάσσονται στις «καταρχήν επιλέξιμες». 
 
Δικαιούχοι ήταν όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως εισοδήματος ενώ στο πρόγραμμα εφαρμόστηκαν κοινωνικά κριτήρια με ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις οικογένειες με μέλος με αναπηρία και τις πολύτεκνες οικογένειες.
 
Με το νέο πρόγραμμα, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά -έως και 40%- την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, η μείωση του λογαριασμού ενός νοικοκυριού μπορεί να ξεπεράσει και τα 300 ευρώ σε ετήσια βάση ανάλογα με την κατηγορία της νέας συσκευής που θα αντικατασταθεί.
 
Από σήμερα, Πέμπτη 21 Ιουλίου, οι αρχικοί πίνακες κατάταξης βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του προγράμματος allazosyskevi.gov.gr/ και στη θέση Αποτελέσματα Αξιολόγησης. 
 
Οι αιτούντες στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος allazosyskevi.gov.gr/, μέσα από την ειδική «Φόρμα Υποβολής Ενστάσεων», η οποία θα βρίσκεται στην ενότητα Επικοινωνία. Οι ενστάσεις θα υποβάλλοντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων. Συνεπώς, η «Φόρμα Υποβολής Ενστάσεων» θα είναι ενεργή από τις 22/7/2022 έως και τις 28/7/2022.
Για να είναι δυνατή η εξέταση της ένστασης θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:
 
– Τον μοναδικό κωδικό της αίτησης που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, για λόγους ταυτοποίησης.
– Το ΑΦΜ του αιτούντα.
– Την τεκμηρίωση τυχόν λάθους υπολογισμού και την επισύναψη των αντίστοιχων τεκμηρίων.
 
Μετά το πέρας της διαδικασίας των ενστάσεων, θα αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες των δικαιούχων στην ιστοσελίδα του προγράμματος. 
 
Λόγω του ιδιαίτερα έντονου ενδιαφέροντος που έδειξαν οι πολίτες για το πρόγραμμα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διερευνά τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του προϋπολογισμού του προγράμματος και να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους να προχωρήσουν στην αντικατάσταση παλιών συσκευών.

Ειδικότερα, για τους σκοπούς του προγράμματος επιτρέπεται η επιχορήγηση:

κλιματιστικού (κατηγορία 1) προς αντικατάσταση παλαιού κλιματιστικού,
ψυγείου (κατηγορία 2) προς αντικατάσταση παλαιού ψυγείου
καταψύκτη (κατηγορία 3) προς αντικατάσταση παλαιού καταψύκτη

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως εισοδήματος με το ποσοστό επιδότησης να κλιμακώνεται όμως σε συνάρτηση με το εισόδημα και πρόσθετη μοριοδότηση να έχουν ευάλωτα νοικοκυριά, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες καθώς και άτομα με ειδικές ανάγκες. Η επιδότηση διαμορφώνεται με βάση τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες:

Από 5.000 ευρώ και κάτω, ο ωφελούμενος δικαιούται επιδότηση 50% (1η εισοδηματική κατηγορία).
Πάνω από 5.000 ευρώ και μέχρι 10.000 ευρώ, ο ωφελούμενος δικαιούται επιδότηση 45% (2η εισοδηματική κατηγορία).
Πάνω από 10.000 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ, ο ωφελούμενος δικαιούται επιδότηση 35% (3η εισοδηματική κατηγορία).
Πάνω από 20.000 ευρώ, ο ωφελούμενος δικαιούται επιδότηση 30% (4η εισοδηματική κατηγορία).

Επισημαίνεται οτι στη σχετική σελίδα allazosyskevi.gov.gr/apotelesmata-axiologisis/ έχουν αναρτηθεί οι σχετικές περιφέρειες και από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ενεργοποιηθούν τα σχετικά λίνκ με τα προσωρινά αποτελέσματα.

Δείτε αν είστε στους προσωρινούς δικαιούχους ΕΔΩ

#ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ_ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ_ΣΥΣΚΕΥΩΝ #ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ #ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ #ALLAZOSYSKEVI #ΠΙΝΑΚΕΣ #ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ #ΨΥΓΕΙΑ #ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ