istotopos

δωρεάν φιλοξενία ιστοσελίδων , ειδήσεις

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου, η πρόταση για επιστροφή κεφαλαίου 0,12 ευρώ ανά μετοχή

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου, η πρόταση για επιστροφή κεφαλαίου 0,12 ευρώ ανά μετοχή

Η πρόταση για επιστροφή μετρητών στους μετόχους από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 12.410.794,00, θα είναι μεταξύ των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της ΓΕΚ Τέρνα, που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022.

 Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2021, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

3. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2021.

4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2021.

5. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021.

6. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 7. Υποβολή αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,12 και ταυτόχρονη ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με αποτέλεσμα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 12.410.794,00 και την επιστροφή μετρητών στους Μετόχους. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

9. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό του κινδύνου διάδοσης του COVID-19, ενημερώνει τους μετόχους δεν είναι δυνατή η συμμετοχή με φυσική παρουσία και ότι δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία πριν και κατά τη Συνέλευση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 5η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

#ΓΕΚ_ΤΕΡΝΑ #ΓΕΝΙΚΗ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ